Teşvik Sistemi ve Destekler

 GENEL YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ


? Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak,
? Rekabet gücünü artıracak, teknoloji ve AR-GE içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlara destek olmak,
? Sektörel kümelenmeyi desteklemek,
? Desteklenecek yatırım konularında ekonomik ölçek kriterlerini öne çıkarmak.


 TEŞVİK ARAÇLARI


? Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi
? SSK Primi İşveren Hissesinin Hazine tarafından karşılanması
? Faiz Desteği
? Yatırım Yeri Tahsisi
? KDV İstisnası
? Gümrük Vergisi Muafiyeti

? Büyük Proje Yatırımları
? Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi
? Genel Teşvik Sistemi

TEŞVİKLERDE HEDEFLENEN AMAÇ

? Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak,
? Rekabet gücünü artıracak, teknoloji ve AR-GE içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlara destek olmak,
? Sektörel kümelenmeyi desteklemek,
? Desteklenecek yatırım konularında ekonomik ölçek kriterlerini öne çıkarmak ,
? Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek,
? Üretimi ve istihdamı artırmak,
? Yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak,
? Uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek,
? Doğrudan yabancı yatırımları artırmak,
? Çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemektir .

Teşvik Belgesi Nedir?
Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı sağlayan, Karar'ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen belgedir .
o Kimler Teşvik Belgesi Alabilir?
Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel  bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları %50'yi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye'deki şubeleri müracaat edebilir .

o Müracaat Nereye Yapılmalıdır?
Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin talepler Hazine Müsteşarlığına yapılır .

DİKA TEŞVİK REHBERİ TAMAMINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ...